restrukturyzacja spółki

restrukturyzacja firm

ochrona przed koniecznością ogłoszenia upadłości

zachowanie bytu prawnego spółki

przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami

ochrona przed egzekucją

przywrócenie płynności finansowej spółki

możliwość korzystania z innych form pomocy

ETAPY I GWARANCJE W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM SPÓŁEK

Umów się z ekspertem.