RESTRUKTURYZACJA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH

restrukturyzacja firm

Nieprzewidziane nieurodzaje mogą skutecznie pokrzyżować plany każdego gospodarstwa rolniczego. Naszym priorytetem jest ochrona majątku takiego gospodarstwa. A gdy gospodarstwu coraz bliższe staje się zagrożenie niewypłacalnością należy działać szybko i zdecydowanie z pewnym partnerem biznesowym. Nasze działania wykonujemy od początku do końca trwania procesu restrukturyzacyjnego. Angażujemy specjalistów ds. analiz finansowych, księgowych, prawników oraz Radców Prawnych, aby przygotowany wniosek był kompletny i faktycznie stanowił realną pomoc dla gospodarstw rolnych.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO

agro

Ochrona przed koniecznością ogłoszenia upadłości.

Zachowanie bytu prawnego gospodarstwa rolnego.

Ochrona przed egzekucją.

Przywrócenie płynności finansowej gospodarstwa rolnego poprzez zastosowanie
środków restrukturyzacyjnych.

Możliwość korzystania z innych form pomocy (dotacje, kredyty celowe, subwencje,
pożyczki).

Przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami – zawarcie układu z wierzycielami
poprzez umorzenie części kapitału, odsetek i/lub wydłużenie okresu spłaty.

ETAPY I GWARANCJE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO DLA GOSPODARSTW ROLNYCH

Poszukujesz ekspertów, którzy naprawią Twój biznes?