restrukturyzacja firm

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

 Ochrona firmy przed koniecznością ogłoszenia upadłości

 Zachowanie istoty prawnej przedsiębiorstwa
 Przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami, zawarcie układu z wierzycielami poprzez umorzenie części kapitału i/lub wydłużenie okresu spłaty
 Ochrona przed egzekucją
 Przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie środków restrukturyzacyjnych
 Możliwość korzystania z takich form pomocy jak dotacje, kredyty celowe, subwencje, pożyczki

ETAPY I GWARANCJE W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

Umów się z ekspertem.