KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA SZCZECIN

Wierzyciele żądają spłat
Banki wypowiedziały kredytowania
masz nieuregulowane zobowiązania
dobrze trafiłeś
KANCELARIA PRAWNA opracuje dla ciebie strategię wyjścia z długów
lady-accountant

CO TO JEST RESTRUKTURYZACJA I NA CZYM POLEGA POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE?

#1
pixlr-bg-result (1)

Postępowanie restrukturyzacyjne, to postępowanie sądowe, które ma na celu nie dopuścić do konieczności ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji jego zobowiązań poprzez zawarcie układu   z wierzycielami w wyniku prowadzonych uprzednio negocjacji. 

#2
pixlr-bg-result (1)

Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia 4 tryby postępowań których wybór przez dłużnika
zależy od kilku istotnych czynników związanych z jego sytuacją finansową.
 postępowania o zatwierdzenie układu
 przyspieszonego postępowania układowego
 postępowania układowego
 postępowania sanacyjnego

Pamiętać należy, że możliwość wyboru odpowiedniego postępowania
restrukturyzacyjnego zależna jest także od wysokości sumy spornych wierzytelności (rozumianych jako wierzytelności, co do których toczy się postępowanie sądowe) uprawniających do głosowania nad układem, która nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

#3
pixlr-bg-result (1)

KORZYŚCI PŁYNĄ Z POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO


 prowadzi do zachowania bytu prawnego przedsiębiorstwa,
 umożliwia negocjacje z wierzycielami – zawarcie układu – poprzez umorzenie części wierzytelności (długów) i/lub wydłużenie okresu spłaty,
 ochrona przed koniecznością ogłoszenia upadłości,
 ochrona przed utratą majątku przedsiębiorstwa,                                                               ochrona przed egzekucją.
 Kiedy powinno się skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego?
 gdy prowadzę działalność gospodarczą w formie: jednoosobowej działalności
gospodarczej, działalności rolniczej, spółki osobowych, spółki kapitałowej, oraz
 przewiduję, że w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się problemy finansowe lub  gdy pojawiają się pierwsze problemy finansowe.

Opinie

Co myślą o nas klienci ?

Wierzyciele nie wypowiedzieli nam umów na dzierżawę lokali, a banki umów o kredyt i leasing. Polecam tego doradcę restrukturyzacyjnego firmą które mają kłopoty.
Anna Rolniczak
Zredukowali nam zadłużenie, przedstawili plan oddłużenia firmy, porozumieli się z wierzycielami. To właściwa firma i właściwy doradca restrukturyzacyjny. Polecam.
Adam Legnicki
Ochronili nas przed wierzycielami i komornikiem, dali nadzieję, że nie wszystko jest stracone. Jedną ratą w konkretny dzień ruszyliśmy do przodu z zaległościami. Polecam zdecydowanie doradcę i tą firmę.
Grzegorz Bogusławski

Nasz zespół Kancelarii Restrukturyzacyjnej Szczecin gotowy jest pomóc we wszelkich formalnościach w celu uzyskania pomocy prawno-finansowej przy upadłości i restrukturyzacji konsumenckiej oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Zadzwoń teraz, nie czekaj.